Хвороба Альцгеймера – що це, як виникає, симптоми

Хвороба Альцгеймера

Хвороба Альцгеймера – прогресуюча форма сенільний деменції, яка веде до повної втрати когнітивних здібностей, що розвивається переважно після 60-65 років. Клінічно проявляється виникають поволі і постійно прогресуючим розладом когнітивних здібностей: уваги, пам’яті, мови, праксису, гнозису, психомоторної координації, орієнтації і мислення. Діагностувати хворобу Альцгеймера дозволяє ретельний збір анамнезу, ПЕТ головного мозку, виняток інших типів деменції за допомогою ЕЕГ, КТ або МРТ. Лікування є паліативним, включає медикаментозну (інгібітори холінестерази, мемантін) і психосоціальну (арт-терапія, психотерапія, сенсорна інтеграція, симуляція присутності) терапію.

Симптоми хвороби Альцгеймера

У типових випадках хвороба Альцгеймера маніфестує у осіб старше 60-65 років. Вкрай рідко зустрічаються випадки ранньої форми захворювання, що виникають в період від 40 до 60 років. Деменція типу Альцгеймера характеризується малопомітним і тривалим початком, неухильним прогресуванням без періодів поліпшення стану.

Лікування хвороби Альцгеймера

Основним субстратом захворювання є розлади вищих нервових функцій. До останніх відносяться: короткочасна і довготривала пам’ять, уважність, просторово-часова орієнтація, психомоторна координація (праксис), здатність до сприйняття різних аспектів зовнішнього світу (гнозис), мова, контроль і планування вищої нервово-психічної діяльності. Хвороба Альцгеймера поділяють на 4 клінічні стадії:

  • предеменцію,
  • ранню,
  • помірну,
  • важку деменцію.

Предеменція

На стадії предеменціі виникають малопомітні когнітивні труднощі, часто виявляються лише в ході детального нейрокогнитивного тестування. Від моменту їх появи до верифікації діагнозу, як правило, проходить 7-8 років. У переважній більшості випадків на перший план виходять порушення пам’яті на недавні події або отриману напередодні інформацію, значні труднощі при необхідності запам’ятати щось нове. Деякі проблеми з виконавчими функціями: когнітивної гнучкістю, здатністю зосередитися, плануванням, абстрактним мисленням і семантичної пам’яттю (утруднене згадування значення деяких слів) зазвичай залишаються непоміченими або «списуються» на вік пацієнта і фізіологічні процеси старіння, що відбуваються в його мозкових структурах. На стадії предеменціі може спостерігатися апатія, що є типовим нейропсихіатричним симптомом, стійко присутнім на всіх стадіях захворювання.

Мала вираженість симптомів предеменціі дозволяє віднести її до преклінічної стадії захворювання, після якої розвиваються більш виражені когнітивні зміни, що характеризують власне хвороба Альцгеймера. Поруч авторів ця стадія іменується як м’які когнітивні розлади.

Читайте також:  Делірій: причини захворювання

Рання деменція

Прогресуюче погіршення пам’яті призводить до настільки виражених симптомів її порушення, що відносити їх до процесів звичайного старіння ставати неможливо. Як правило, це і є приводом для припущення діагнозу «хвороба Альцгеймера». При цьому різні види пам’яті порушуються в різному ступені. Найбільш страждає короткострокова пам’ять – здатність запам’ятовувати нову інформацію або недавні події. Мало страждають такі аспекти пам’яті, як неусвідомлена пам’ять завчених раніше дій (імпліцитно пам’ять), спогади віддалених подій життя (епізодична пам’ять) і вивчених колись давно фактів (семантична пам’ять). Розлади пам’яті часто супроводжуються симптомами агнозии – порушеннями слухового, зорового і тактильного сприйняття.

У окремих пацієнтів на перший план в клініці ранньої деменції виходять розлади виконавчих функцій, апраксія, агнозія або порушення мови. Останні характеризуються переважно зниженням темпу мови, збіднінням словникового запасу, ослабленням здатності письмово і усно висловлювати свої думки. Однак на цій стадії під час спілкування пацієнт цілком адекватно оперує нескладними поняттями.

Через розладів праксису і планування рухів при виконанні завдань із застосуванням тонкої моторики (малювання, шиття, лист, одягання), пацієнт має незграбний вигляд. В стадії ранньої деменції хворий ще здатний незалежно виконувати багато прості завдання. Але в ситуаціях, що вимагають складних когнітивних зусиль, він потребує допомоги.

Помірна деменція

Прогресуюче пригнічення когнітивних функцій призводить до значного зниження здатності здійснювати незалежні дії. Очевидними стають агнозія і розлади мови. Відзначається парафраз – втрата граматичної будови мови і її сенсу, оскільки замість забутих слів хворі все частіше вживають невірних слова. Це супроводжується втратою навичок письма (дисграфія) і читання (дислексія). Наростання розлад праксису позбавляє пацієнта здатності справлятися навіть з простими повсякденними завданнями, такими як одягання-роздягання, самостійний прийом їжі тощо.

Зв'язок втрати слуху з хворобою Альцгеймера

В стадії помірної деменції спостерігаються зміни в довгостроковій пам’яті, раніше незачепленою захворюванням. Порушення пам’яті прогресують до такої міри, що пацієнти не пам’ятають навіть своїх найближчих родичів. Характерні нейропсихіатричні симптоми:

  1. емоційна лабільність,
  2. раптова агресивність,
  3. плаксивість,
  4. опір догляду;
  5. можливо бродяжництво.
Читайте також:  Сенсорна афазія

Приблизно у 1/3 пацієнтів з хворобою Альцгеймера виявляється синдром помилкової ідентифікації та ін. Прояви марення. Може бути нетримання сечі.

Важка деменція

Мова хворих зводиться до вживання окремих фраз або одиничних слів. Надалі мовні навички повністю втрачаються. При цьому тривалий час зберігається здатність сприймати і підтримувати емоційний контакт з оточуючими. Хвороба Альцгеймера в стадії важкої деменції характеризується повною апатією, хоча іноді можуть спостерігатися агресивні прояви. Пацієнти виснажені як психічно, так і фізично. Вони не здатні самостійно здійснювати навіть найпростіші дії, насилу пересуваються і в кінцевому підсумку перестають підніматися з ліжка. Відбувається втрата м’язової маси. Через знерухомлених розвиваються такі ускладнення як застійна пневмонія, пролежні та ін. Саме ускладнення зумовлюють в кінцевому підсумку летальний результат.

Діагностика хвороби Альцгеймера

Одним з основних напрямків діагностичного пошуку є збір анамнезу і скарг. Оскільки сам пацієнт на ранніх стадіях захворювання часто не помічає що відбуваються з ним змін, а при розвитку деменції не може адекватно оцінити свій стан, опитування має проводитися серед його близьких. Важливе значення мають: неможливість точно визначити початок когнітивних відхилень, вказівки на поступовий і неухильно прогресуючий характер посилення симптомів, відсутність в анамнезі церебральних захворювань (енцефаліту, внутрішньомозкової пухлини, абсцесу головного мозку, епілепсії, хронічної ішемії, перенесених ГПМК і ін.) І черепно мозкових травм.

Діагностувати хворобу Альцгеймера в стадії предеменціі досить важко. У цей період тільки розширене нейропсихологическое тестування може виявити деякі порушення вищих нервових функцій. В ході дослідження пацієнтам пропонується запам’ятовувати слова, копіювати фігури, виконувати складні арифметичні дії, читати й переказувати прочитане.

Стадії хвороби Альцгеймера

З метою виключення інших захворювань, здатних привести до розвитку деменції, невролог проводить неврологічний огляд, призначає додаткові обстеження: ЕЕГ, РЕГ, Ехо-ЕГ, КТ або МРТ головного мозку. Певне значення в підтвердженні діагнозу має виявлення відкладень бета-амілоїду при проведенні ПЕТ головного мозку з введенням Піттсбурзького складу B. Останнім часом доведено, що ще одним маркером захворювання може служити виявлення тау-протеїну або бета-амілоїду в цереброспинальной рідини, взятої на аналіз шляхом люмбальної пункції.

Читайте також:  Набряк мозку: причини, симптоми, лікування і профілактика

Диференціальна діагностика деменції типу Альцгеймера проводиться з судинною деменцією, паркінсонізмом, деменцією з тільцями Леві, деменцією при епілепсії і ін. Неврологічної патології.

Лікування хвороби Альцгеймера

На жаль, доступні на сьогоднішній день методи лікування не здатні вилікувати хворобу Альцгеймера або сповільнити її перебіг. Всі спроби терапії є по суті паліативними і можуть лише незначно полегшити симптоми.

Найбільш визнані медикаментозні схеми включають мемантін і антихолінестеразні препарати. Мемантин є інгібітором глутаматних рецепторів, надмірна активація яких характеризує хвороба Альцгеймера і може привести до загибелі нейронів. Відзначається помірний ефект мемантину при помірній та тяжкій деменції. При його прийомі можливі побічні ефекти: запаморочення, замішання, головні болі, галюцинації.

Інгібітори холінестерази (рівастігмін, донепезил, галантамін) показали помірну ефективність при спробах лікувати хворобу Альцгеймера в стадії ранньої і помірної деменції. Донепезил може застосовуватися при важкої деменції. Використання інгібіторів холінестерази в стадії предеменціі не змогло попередити або уповільнити розвиток симптомів. До побічних ефектів цих медикаментів відносяться: брадикардія, зниження ваги, анорексія, м’язові спазми, гастрит з підвищеною кислотністю.

У випадках, коли хвороба Альцгеймера супроводжується антисоціальною поведінкою, для купірування агресії можливе призначення антипсихотиків. Однак вони можуть викликати цереброваскулярні ускладнення, додаткове зниження когнітивних функцій, рухові розлади і при тривалому використанні підвищують смертність хворих.

Поряд з фармакологічними застосовуються психосоціальні методи лікування пацієнтів, що мають хворобу Альцгеймера. Так, підтримує психотерапія спрямована допомога хворим з ранньої деменцією адаптуватися до свого захворювання. У стадіях більш вираженою деменції використовується арт-терапія, сенсорна кімната, терапія спогадами, симуляція присутності, сенсорна інтеграція, валідаційну терапія. Ці методики не призводять до клінічно значимого поліпшення, проте, на думку багатьох авторів, вони знижують тривожність і агресивність пацієнтів, покращують їх настрій і мислення, пом’якшують окремі проблеми (наприклад, нетримання сечі).

Вікторія Стоянова
Вікторія Стоянова

Лікар-лаборант, спеціалізація - клінічна лабораторна діагностика.

Molo4nica.in.ua
Додати коментар