Апраксія – причини, симптоми, діагностика та лікування

Апраксія: причини виникнення хвороби

Апраксія – розлад здатності виконувати послідовні дії при збереженні необхідного обсягу сенсорних і рухових функцій. Виникає при ураженні різних відділів кори, підкіркових вузлів. Діагностується за даними неврологічного обстеження, що включає специфічні нейропсихологічні проби. Причина виявлених порушень визначається за допомогою методів нейровізуалізації (МРТ, КТ, МСКТ). Лікування апраксии залежить від етіології ураження, здійснюється із застосуванням медикаментозних, нейрохірургічних, реабілітаційних методик.

Причини апраксії

Порушення праксису виникають при пошкодженні різних ділянок головного мозку: кори, підкіркових утворень, нервових шляхів, що забезпечують їх взаємодію. Найбільш часто апраксия супроводжує ураження лобно-тім’яних коркових областей. Ушкоджувальними етіофакторамі виступають:

 1. Пухлини головного мозку. Внутрішньомозкові новоутворення (гліома, астроцитома, гангліонейробластома), що проростають в кору, підкіркові центри, надають шкідливу дію на які беруть участь в забезпеченні праксису зони.
 2. Інсульти. Геморагічний інсульт (крововилив в головний мозок) виникає при розриві в стінці церебрального судини, ішемічний – при тромбоемболії, спазмі мозкових артерій.
 3. Черепно-мозкові травми. Апраксию викликає безпосереднє пошкодження відповідальних за праксис церебральних ділянок, їх вторинне ураження внаслідок утворення посттравматичної гематоми, набряку, ішемії, запальної реакції.
 4. Інфекційні ураження. Енцефаліти, менінгоенцефаліти різної етіології, абсцеси головного мозку з локалізацією запальних вогнищ в корі, підкіркових гангліях.
 5. Дегенеративні процеси. Захворювання, що супроводжуються прогресуючою корковою атрофією: деменція, хвороба Піка, Альцгеймера, алкогольна енцефалопатія, кортікобазальная дегенерація. Обумовлені хронічною церебральною ішемією, токсичним ураженням (алкоголізм), дисметаболічних порушеннями (цукровий діабет), генетичними факторами.

До факторів ризику, що підвищує ймовірність розвитку розладів праксису, відносять вік старше 60 років, спадкову схильність, гіпертонічну хворобу, інсульт в анамнезі, серцево-судинні захворювання, хронічний алкоголізм.

Механізм формування організованих у часі і просторі складних рухів знаходиться в стадії вивчення. Відомо, що нейрофізіологічної основу послідовних дій забезпечує широка мережа межнейрональних контактів різних анатомо-функціональних зон обох півкуль. Содружественная робота всіх відділів системи необхідна для виконання давно відпрацьованих і нових дій.

Говорна апраксія: причини та симптоми

Переважна роль домінантної півкулі спостерігається при здійсненні складно організованих рухів, спрямованих на рішення нового завдання, що лежить поза звичної поведінки. Апраксия виникає при порушенні функції окремих ділянок системи під дією зазначених вище етіологічних факторів. Складна організація системи праксису, входження в неї різних церебральних структур забезпечує широку варіативність клінічної картини, існування численних видів апраксии.

Читайте також:  Істеричний невроз: симптоми, ознаки

Класифікація

Запропоноване Ліпман поділ розладів праксису за рівнем збою в ланцюжку формування послідовної дії застосовується в зарубіжній неврології і в даний час. У відповідності з цією класифікацією апраксия розділяється на:

 • Ідеомоторне. Виявляється складнощами при виконанні простих рухових актів. Спостерігається при ураженні тім’яної частки в області надкраевой і кутової звивини, премоторної зони, шляхів сполучення між ними, міжпівкульних коркових і корково-підкіркових зв’язків.
 • Ідеаторного. Пов’язана з труднощами послідовного здійснення складних дій при правильному виконанні їх окремих частин. Специфічні зони церебрального пошкодження не визначені. Идеаторная апраксия зустрічається при ураженні тім’яних, лобових часток, підкоркових структур.
 • Лімбіко-кінетичну. Характеризується відсутністю спритності та швидкості тонких рухів, видно переважно в пальцях кисті. Виникає контрлатерально вогнища ураження. Ряд авторів пов’язує лимбико-кінетичну форму з пошкодженням премоторної кори лобової частки, порушенням її зв’язків з базальними структурами. Інші дослідники вказують на відсутність чітких відмінностей даної патології від легких порушень рухової сфери (пірамідної недостатності).

Вітчизняні неврологи користуються класифікацією засновника радянської нейропсихології А.Р. Лурія, яка передбачає поділ порушень праксису за механізмом їх виникнення. Відповідно, апраксія ділиться на:

 • Кінетичну – розлад динаміки акта руху, порушення переходів між окремими простими рухами, що формують єдине складне дію. Апраксия носить двосторонній характер, менш виражена на стороні поразки.
 • Кинестетическую – порушення тонких дій (застібання гудзиків, зав’язування шнурків) внаслідок втрати здатності підбирати необхідні рухи.
 • Просторову – труднощі виконання просторово-орієнтованих дій (одягання, застиланні ліжку). Окремим підвидом виступає конструктивна апраксія – втрата здатності створювати ціле з окремих частин.
 • Регуляторну – труднощі в плануванні, контролі, засвоєнні виконання нових складних дій.

Оскільки складний механізм праксису точно не встановлено, деякі сучасні автори піддають зазначені класифікації критиці, пропонують розрізняти форми апраксии з урахуванням конкретних функціональних порушень. Згідно з цим принципом виділяється апраксія одягання, апраксія ходьби, апраксія маніпуляцій з предметами та ін.

Читайте також:  Тиснучій головний біль. Лікування

Симптоми апраксії

Єдиним клінічним симптомом виступає розлад виконання дій при збереженні необхідного обсягу сенсомоторної функції. У хворих відсутні порушення чутливості, парези, виражені зміни м’язового тонусу. Їх кінцівки здатні виконувати руху на рівні здорової людини. Дія не реалізується через втрату послідовності рухів. Апраксия може протікати на тлі інших розладів вищої нервової діяльності (агнозии, амнезії), зниження когнітивної сфери.

Кінетична апраксія характеризується порушенням плавності переходу між послідовними елементами дії, «застреванием» пацієнта на виконання окремого рухового елемента. Типові грубі незграбні рухи. Розлад стосується і нових, і звичних дій. При кинестетической формі пацієнт нездатний виконувати тонкі рухи пальцями (застібати / розстібати гудзики, шити, зав’язувати вузли), надати рукам показану лікарем позу, в процесі дії не може підібрати необхідне положення пальців. Відсутність зорового контролю погіршує ситуацію. Хворий втрачає здатність демонструвати дію без предмета (не маючи чашки, показати руху, необхідні для наливання води в чашку).

Просторова апраксія проявляється розладом уявлень «право / ліво», «верх / низ», поєднується з просторовою агнозією. Пацієнт не може самостійно одягнутися, зібрати предмет з частин, при ураженні домінантної півкулі ускладнюється написання букв. Регуляторна апраксия відрізняється збереженням простих, звичних дій на тлі порушеного виконання нових. Рухові акти характеризуються шаблонностью. Реалізація нової програми дій (завдання розпалити свічку за допомогою сірника) супроводжується ковзанням на прості автоматизовані операції (у курців – спробою запалити свічку подібно сигареті), виконанням окремого фрагмента (запалюванням і гасінням сірники).

Апраксія: що це таке?

Стійка апраксия призводить до інвалідизації, ступінь якої залежить від форми патології. Пацієнт виявляється професійно неспроможним, часто нездатним до самообслуговування. Усвідомлення власного дефекту викликає важкий психологічний дискомфорт, сприяє соціальній дезадаптації.

Діагностика

Через відсутність єдиної класифікації, точного розуміння патогенезу та морфологічного субстрату виявлення апраксии є непростим завданням для невролога. Діагностика здійснюється на тлі виключення інших механізмів рухових порушень, визначення характеру церебрального ураження. Обстеження пацієнта включає:

 • Неврологічний огляд. Спрямований на оцінку чутливої, рухової, когнітивної сфери. Допомагає виявити супутню очаговую симптоматику (парези, розлади чутливості, екстрапірамідні гіперкінези, мозжечковую атаксія, дисфункцію черепних нервів, порушення пам’яті, мислення). Порушення праксису можуть поєднуватися з парезом, гіпестезією. У таких випадках діагноз «апраксія» встановлюється, якщо існуючі рухові порушення не вкладаються в рамки зазначених розладів.
 • Нейропсихологічні проби. Проводиться ряд тестів, в яких пацієнт вчиняє дії по інструкції, копіює пози і руху лікаря, становить ціле з частин, виробляє дії з одним / кількома предметами і без них. Окремі проби здійснюються з закритими очима. Аналіз результатів включає оцінку кількості та характеру помилок виконання тестів.
 • Нейровізуалізації. Проводиться за допомогою КТ, МРТ, МСКТ головного мозку. Дозволяє діагностувати вогнище ураження: пухлина, зону інсульту, абсцес, гематому, запальні фокуси, атрофічні зміни.
Читайте також:  Причини і лікування БАС

Необхідно диференціювати апраксию від екстрапірамідних розладів, пірамідної недостатності, сенсорної атаксії, мозочкових порушень, агнозии. Формулювання діагнозу повинна містити вказівку на основне захворювання (травму, інсульт, енцефаліт, хвороба Альцгеймера та ін.).

Лікування апраксії

Терапія проводиться щодо причинного захворювання. За свідченнями застосовують фармакотерапию, нейрохірургічне лікування, відновлювальні методики.

Медикаментозна терапія включає:

 • Поліпшення церебральної гемодинаміки. Судинна терапія при гострих і хронічних ішемічних ураженнях проводиться із застосуванням судинорозширювальних (вінпоцетин), тромболітичні (гепарин), що поліпшують мікроциркуляцію (пентоксифілін) коштів. При геморагічному інсульті проводиться введення препаратів амінокапронової кислоти, ангиопротекторов.
 • Нейропротекторну терапію. Направлена ​​на підвищення стійкості нейронів до гіпоксії, дисметаболічних зрушень при гострих порушеннях мозкового кровообігу, травмах, запальних процесах.
 • Ноотропні терапію. Ноотропи (пірацетам, гамма-аміномасляна кислота, гінкго білоба) підвищують активність нейронів, покращують міжнейрональні взаємодія, сприяє відновленню когнітивних функцій.
 • Етіотропне лікування нейроінфекцій. Відповідно етіології проводиться антибіотикотерапія, противірусну, антимікотичну лікування.

Нейрохірургічні втручання виконуються за показаннями з метою відновлення интракраниального кровопостачання, видалення внутрішньочерепної гематоми, абсцесу, пухлини. Операції здійснюються нейрохірургами екстрено або в плановому порядку. Реабілітаційна терапія базується на спеціальних заняттях з лікарем-реабілітологом, що дозволяють поліпшити когнітивні здібності, частково компенсувати розлад праксису, адаптувати хворого до виник неврологічного дефіциту.

Вікторія Стоянова
Вікторія Стоянова

Лікар-лаборант, спеціалізація - клінічна лабораторна діагностика.

Molo4nica.in.ua
Додати коментар